Välkommen

till HSB brf Ymer i Malmö

Föreningens fastighet har beteckningen Midgård 12 och ligger i området Ellstorp, nära Värnhem i Malmö. Fastigheten innehåller två lokaler och 110 st lägenheter, varav 95 st är tvåor och 15 st är ettor.