Bostadsrättsförsäkring

HSB brf Ymer har tecknat fastighetsförsäkring hos Folksam. Föreningen har valt att komplettera fastighetsförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar.

Omfattning: Brand-, vatten-, inbrotts-, maskin- och allriskskada.

Egendom Försäkringsbelopp per skada
Egen fast bekostad inredning samt övrig skada på lägenhet/lokal t.ex. inglasad balkong Fullvärdesförsäkring
Allriskskada, högsta ersättning 200 000 kr
Uthus och garage 150 000 kr
Tomtmark 40 000 kr
Maximalt åldersavdrag på skadade byggnadsdelar 20 000 kr
Självrisk 1 500 kr, vid vattenskada 3 000 kr

En allriskskada är exempelvis ett skadat golv på grund av att du som boende tappat något i golvet.

Skaderegleringen görs i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Vid skada som berör bostadsrättsförsäkringen är det alltid föreningen som ska anmäla skadan.

Om fastighetsförsäkringen berörs i en skada, tas endast en självrisk (fastighetens) ut. Om endast bostadsrättsförsäkringen berörs i en skada, är självrisken enligt ovanstående tabell.

Självrisken faktureras av entreprenören.

Med denna lösning innebär det att du som bostadsrättshavare i föreningen kan meddela ditt hemförsäkringsbolag att bostadsrättstillägget i din hemförsäkring skall tas bort.

Hemförsäkringen för ditt lösöre måste du ha kvar.