Underhåll

Nästa större underhåll av fastigheten är inplanerat till år 2018: Renovering av fasad och balkonger.

Tidigare har vattenrör, avlopp, fönster och el renoverats.